U-Share

Projektet U-Share syftar till att utöka samarbetet mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Vi arbetar för att stödja och underlätta samverkan inom både utbildning, forskning och infrastruktur.

Ta reda på mer om U-Share

Kort om U-Share

Projektets övergripande mål är att etablera Uppsala som Sveriges vetenskapliga centrum för komparativ, translationell forskning om människor och djur. I arbetet ingår bland annat att utöka mobiliteten mellan lärosätena för både studenter, lärare och forskare, t.ex. genom att underlätta för studenter att läsa kurser vid båda universiteten, samt att stödja och underlätta planeringen av gemensamma forskningsprojekt. Ett annat mål är att utveckla gemensamma, avancerade faciliteter för experimentell kirurgi på större djur.

Mer information finns på U-Shares webbsidor på engelska

Uppsala Health Summit – Mental Wellbeing

The Summit will provide an interdisciplinary platform for researchers, experts and practitioners to present and discuss innovative approaches for better mental health globally. Workshops include topics such as “Implementation of the Swedish method Physical Activity on Prescription”, “Hormones and moods”, and “How can Animal Assisted Intervention support school drop-out recovery?”
Dates: 18-21 October, 2021
The event is fully digital and interactive from Uppsala
More information and registration for Uppsala Health Summit – Mental Wellbeing

Current and future challenges for animals and men: environmental pollutants and reproduction

The symposium is organised by CRU and focuses on PFAS and other environmental pollutants and their effect on reproduction and the gametes.
Date: 11 November, 2021.
Venue: SLU Uppsala – VHC Tanngrisner 1 and Tanngrisner 2
Programme for the symposium

Senast uppdaterad: 2021-09-17